pen

好吧 是我输了 输给了深爱的你 好值得

痴人梦话

聒噪的蝉鸣  

温柔的桃花 

遍地的芳草气息

在和风中划过一抹斑斓


曾几何时

那也是你停留的方向

醉里痴念

无尽星辰的双眸

缱绻无限的笑容

沉入海底 


风啊风

何时才能吹回那深情


世间万物

却只想知


那株铁树

是否还为吾开花

                             

评论